Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Mens de to galt-grises fremtid nu endegyldigt ligger på Bytoften, så ligger det umiddelbart tungere med bronze-skulpturen 'Kvinde bænk' - skabt af bornholmske Paul Ranslet.

'To Galt-grise' bliver stående på Bytoften

Det er lykkedes arbejdsgruppen bag SkulpturBy Galten at indsamle midler til indkøb af skulpturen 'To Galtgrise'. Det betyder, at grisene også i fremtiden vil pryde Bytoften.

Midlerne er skaffet med velvilje fra borgere i Galten og omegn, virksomheder og organisationer.

»Vi vil senere markere købet med en lille festlighed på Bytoften ved værket, og overrække Galten by 'To Galtgrise',« siger Tove Severinsen fra arbejdsgruppen.

Det ligger lidt tungere med 'Kvinde på bænk' som fortsat står foran Bio Huset.

»I skrivende stund må vi se i øjnene, at det vil blive overordentlig svært for os at indsamle så stort et beløb. På kontoen i Jutlander Bank er der indsat 15.600 kr. øremærket til 'Kvinde på bænk'. Sideløbende med indsamlingen har vi søgt forskellige fonde, men desværre hidtil uden held,« siger Tove Severinsen.

Arbejdsgruppen er i dialog med den bornholmske kunstner bag værket og man gør sig overvejelser om værkets fremtid. 

»Skal 'Kvinde på bænk' fortsætte som bornholmer, eller kan vi tilbyde hende en fremtid som jyde i Galten,« spørger Tove Severinsen.