Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Skivholmevej 80 (tidl. Borumvej 15). Gårdmand Niels Balle Eriksen med familie og tjenestefolk. Cirka 1905.

Historisk byvandring i Skivholme

Galten Lokalarkiv og arkivets støtteforening afholder onsdag d. 14. juni et sommerarrangement i samarbejde med Skivholme Forsamlingshus og beboere i Skivholme.

Arrangementet begynder i forsamlingshuset, hvor en medarbejder fra arkivet holder et historisk oplæg om Skivholmes opståen og ældste historie og byens udvikling frem til begyndelsen af 1900-tallet.

Derefter gås en rundtur i byen, hvor ”gamle” Skivholme-borgere vil fortælle om, hvad der passeres undervejs og om deres kendskab til ”historien” om byens huse, gårde og virksomheder og de mennesker, der boede der. I det hele taget om livet i Skivholme i ”mands minde”.

Se og medbring gamle Skivholme-billeder

Aftenen slutter i forsamlingshuset, hvor der serveres en kop kaffe. Her bliver der lejlighed til at fortælle videre og/eller stille spørgsmål i forlængelse af turen.

Der vil også her blive mulighed for at se en række gamle Skivholme-billeder, som arkivet har medbragt. Navne og andre oplysninger om nogle af personerne på billederne savnes. Dem håber arkivet på at kunne få i løbet af aftenen.

»Deltagerne må gerne medbringe nye/gamle billeder, som arkivet må få eller låne til affotografering,« siger Erik Korr Johansen fra Galten Lokalarkiv.

Arkivet og Støtteforeningen har tidligere arrangeret velbesøgte historiske byvandringer i den gamle Galten kommune, i Stjær 2012, i Storring 2014 og i Skjørring sidste år. Alle med god tilslutning.

Alle er velkomne til arrangementet i Skivholme.