Informationsmøder i denne uge om plejeboligbyggeri i Galten og Låsby

Image
I 2027 indledes byggeriet af et nyt plejecenter med 60 plejeboliger ved Søndergade i Galten. Det nuværende Tjørnehaven bevares i byggeperioden, mens beboerne på Bøgehaven skal genhuses.

Der skal laves en ny lokalplan således, at de 60 plejeboliger og de tilhørende centerfunktioner i Galten kan placeres på den grund, hvor pleje-center Tjørnehaven og Bøgehaven ligger i dag. Den samlede pris bliver 152 mio. kr.

Det kommende plejecenter i Galten bliver placeret på Søndergade. Derudover skal der bygges 60 plejeboliger i Låsby. Det har byrådet besluttet.

På byrådsmødet den 27. september godkendte byrådet en plan, der rummer to nye plejecentre hver med 60 plejeboliger – et i Galten og et i Låsby. Dermed går plejecenterkabalen i Galten-området op efter et stort forarbejde.

»Der har været flere scenarier og placeringer i spil, men jeg synes, det er lykkedes at finde en rigtig god løsning med 60 boliger i Galten midtby og 60 boliger i Låsby«, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Jens Szabo.

Mens planerne i Låsby er relativt nye, og den endelige placering endnu ikke er fundet, er man længere fremme med projektet i Galten.

Bøgehaven skal nedrives

Der skal laves en ny lokalplan således, at de 60 plejeboliger og de tilhørende centerfunktioner i Galten kan placeres på den grund, hvor plejecenter Tjørnehaven og Bøgehaven ligger i dag.

»Ambitionen er at skabe et plejecenter, som både har gode moderne boliger og som summer af liv i løbet af dagen og aftenen. Vi vil gerne invitere lokalsamfundet ind, så borgere og foreninger i Galten-Skovby kan være med til at gøre plejecentret til en levende del af midtbyen. Det er noget af det, vi er lykkedes godt med i Ry, hvor Fællesskabets Hus eksempelvis holder spisearrangementer, hvor ældre borgere fra byen kommer og hygger sig,« siger Jens Szabo.

Det var oprindeligt planlagt, at Bøgehaven skulle bestå, men for at få den bedste placering på grunden bliver plejeboligerne nu en integreret del af det nye plejecenter i Galten.

Med opførelsen af det nye plejecenter bliver det nødvendigt at rive de nærliggende plejeboliger i Bøgehaven ned. Det betyder, at op til 10 beboere skal genhuses i byggeperioden.

»Det bliver en selvfølgelig udfordring og en omvæltning for den enkelte, og vi arbejder med forskellige scenarier for at finde en god og tryg løsning. Der er heldigvis god tid til at planlægge flytningen, så vi kan tage så mange individuelle hensyn som muligt,« fortæller Jens Szabo.

Tjørnehaven bevares i byggeperioden

Det nuværende parkeringsareal omkring Plejecenter Tjørnehaven reduceres under byggeriet. Derfor bliver det også nødvendigt at flytte hjemme- og sygeplejen midlertidigt. Her er flere lokationer i spil.

Til gengæld kan plejecenter Tjørnehaven bevares i hele byggeperioden, så her skal beboerne først flytte, når de nye rammer står klar. Herefter fjernes Tjørnehaven.

Byggestart ultimo 2027

De 60 plejeboliger får en størrelse på ca. 58 kvm. Hertil kommer fællesområder, fælleskøkkener m.m.

Centerfunktion og administration bliver på omkring 2.500 kvm. Den samlede udgift til det nye plejecenter i Galten bliver på 152 mio. kr.

Næste skridt bliver, at lokalplanlægge for området. Byggeriet forventes at kunne gå i gang sidst i 2027. Efter planen skal plejecentret stå klar til indflytning i slutningen af 2029.

Ambitionen i Låsby er ligeledes at skabe et plejecenter som summer af liv, og hvor borgerne i lokalsamfundet inviteres ind.

Om plejeboligerne i Låsby ligger det foreløbigt fast, at de skal etableres i ét plan, og at der i forbindelse med boligerne også skal afsættes arealer til en række fællesaktiviteter.

Informationsmøder

Skanderborg Kommune inviterer til informationsmøde om det kommende plejecenter i Galten torsdag den 5. oktober kl. 19-21 på Tjørnehaven. Alle er velkomne (se annonce side 7).

I Låsby har bestyrelsen for Støtteforeningen og bestyrelsen for Låsby Friplejehjem indbudt til borgermøde i Låsby Forsamlingshus onsdag den 4. oktober kl. 19. nj

Læs Galten Folkeblad 4. oktober 2023

Del på
John Frandsen

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block